adversaire G. N. P.
Kosovo Kosovo [U19] 2 1 0 1 0 0 0 0
Kosovo Kosovo [U17] 2 2 0 0 0 0 0 0
Malte Malte [U19] 2 1 1 0 0 1 0 0
AC Renate AC Renate [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Calcio Como Calcio Como [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
France France [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Italie Italie [U16] 1 0 0 1 0 1 0 0
Lettonie Lettonie [U17] 1 0 1 0 0 1 0 0
Portugal Portugal [U17] 1 0 0 1 0 1 0 0
Suisse Suisse [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
SPAL 2013 Ferrara SPAL 2013 Ferrara [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
République Tchèque République Tchèque [U17] 1 0 0 1 0 1 0 0