Cadre
Matches
Classement
Nom
Mengwen Li 270' 3 3 - - - - - -
Jing Liu 61' 3 - 3 - - - - -
Guiping Luo 207' 3 3 - 1 - - - -
Shimeng Peng 270' 3 3 - - - - - -
Shanshan Wang 270' 3 3 - - 1 - - -
Shuang Wang 270' 3 3 - - 4 - - -
Xiaoxue Wang 270' 3 3 - - - - - -
Yuyi Xiao 90' 3 1 2 1 - - - -
Lina Yang 270' 3 3 - - - - - -
Xin Zhang 239' 3 3 - 2 - - - -
Qingtong Li 176' 2 2 - - - - - 1
Siwen Miao 150' 2 2 - 2 - - - -
Yan Wang 92' 2 2 - 2 - 1 - -
Wurigumula 113' 2 - 2 - - - - -
Yuping Lin 90' 1 1 - - - 1 - -
Yanwen Wang 31' 1 - 1 - 1 - - -
Ying Wang 63' 1 - 1 - - 1 - -
Man Yang 34' 1 1 - 1 - - - -
Qiaozhu Chen - - - - - - - - -
Xuan Ding - - - - - - - - -
Yu Zhu - - - - - - - - -
Haiyan Wu - - - - - - - - -