adversaire G. N. P.
Kosovo Kosovo [U17 (F)] 1 1 0 0 0 0 0 0
Moldavie Moldavie [U19 (F)] 1 1 0 0 0 0 0 0