an vainqueur Pays
2021 Slavia Praha Slavia Praha République Tchèque République Tchèque
2020 Slavia Praha Slavia Praha République Tchèque République Tchèque
2019 Slavia Praha Slavia Praha République Tchèque République Tchèque
2018 Viktoria Plzeň Viktoria Plzeň République Tchèque République Tchèque
2017 Slavia Praha Slavia Praha République Tchèque République Tchèque
2016 Viktoria Plzeň Viktoria Plzeň République Tchèque République Tchèque
2015 Viktoria Plzeň Viktoria Plzeň République Tchèque République Tchèque
2014 Sparta Praha Sparta Praha République Tchèque République Tchèque
2013 Viktoria Plzeň Viktoria Plzeň République Tchèque République Tchèque
2012 Slovan Liberec Slovan Liberec République Tchèque République Tchèque
2011 Viktoria Plzeň Viktoria Plzeň République Tchèque République Tchèque
2010 Sparta Praha Sparta Praha République Tchèque République Tchèque
2009 Slavia Praha Slavia Praha République Tchèque République Tchèque
2008 Slavia Praha Slavia Praha République Tchèque République Tchèque
2007 Sparta Praha Sparta Praha République Tchèque République Tchèque
2006 Slovan Liberec Slovan Liberec République Tchèque République Tchèque
2005 Sparta Praha Sparta Praha République Tchèque République Tchèque
2004 Baník Ostrava Baník Ostrava République Tchèque République Tchèque
2003 Sparta Praha Sparta Praha République Tchèque République Tchèque
2002 Slovan Liberec Slovan Liberec République Tchèque République Tchèque
2001 Sparta Praha Sparta Praha République Tchèque République Tchèque
2000 Sparta Praha Sparta Praha République Tchèque République Tchèque
1999 Sparta Praha Sparta Praha République Tchèque République Tchèque
1998 Sparta Praha Sparta Praha République Tchèque République Tchèque
1997 Sparta Praha Sparta Praha République Tchèque République Tchèque
1996 Slavia Praha Slavia Praha République Tchèque République Tchèque
1995 Sparta Praha Sparta Praha République Tchèque République Tchèque
1994 Sparta Praha Sparta Praha République Tchèque République Tchèque
1944 AC Sparta AC Sparta République Tchèque République Tchèque
1943 SK Slavia Praha SK Slavia Praha République Tchèque République Tchèque
1942 SK Slavia Praha SK Slavia Praha République Tchèque République Tchèque
1941 SK Slavia Praha SK Slavia Praha République Tchèque République Tchèque
1940 SK Slavia Praha SK Slavia Praha République Tchèque République Tchèque
1939 AC Sparta AC Sparta République Tchèque République Tchèque
1917 AC Sparta AC Sparta République Tchèque République Tchèque
1915 SK Slavia Praha SK Slavia Praha République Tchèque République Tchèque
1913 SK Slavia Praha SK Slavia Praha République Tchèque République Tchèque
1912 AC Sparta AC Sparta République Tchèque République Tchèque
1902 CAFC Vinohrady CAFC Vinohrady République Tchèque République Tchèque
1901 SK Slavia Praha SK Slavia Praha République Tchèque République Tchèque
1900 SK Slavia Praha SK Slavia Praha République Tchèque République Tchèque
1899 SK Slavia Praha SK Slavia Praha République Tchèque République Tchèque
1898 SK Slavia Praha SK Slavia Praha République Tchèque République Tchèque
1897 SK Slavia Praha SK Slavia Praha République Tchèque République Tchèque
1897 SK Slavia Praha SK Slavia Praha République Tchèque République Tchèque
1896 DFC Prag DFC Prag République Tchèque République Tchèque
1896 CFK Kickers Prag CFK Kickers Prag République Tchèque République Tchèque