arbitre Pays G. N. P.
Evgeniy Kukulyak 12 8 3 1 0 1 0 0
Aleksey Amelin 10 4 2 4 0 1 0 0
Pavel Kukuyan 9 4 2 3 0 1 0 0
Stanislav Vasilyev 9 6 2 1 0 3 0 0
Artem Lyubimov 8 3 3 2 1 1 0 0
Ivan Sidenkov 8 5 1 2 0 0 0 0
Lasha Verulidze 7 4 2 1 1 0 0 0
Sergey Ivanov 7 3 1 3 0 0 0 0
Aleksey Sukhoy 7 3 3 1 0 0 0 0
Evgeniy Turbin 6 1 3 2 2 1 0 0
Artur Fedorov 6 4 1 1 1 0 0 0
Anton Frolov 6 4 2 0 0 0 0 0
Vasiliy Kazartsev 6 1 2 3 0 0 0 0
Vitaliy Meshkov 6 1 2 3 0 1 0 0
Igor Panin 6 6 0 0 0 2 0 0
Pavel Shadykhanov 6 3 1 2 0 0 0 0
Artem Chistyakov 5 3 0 2 0 1 0 0
Kirill Levnikov 5 2 1 2 0 0 0 0
Evgeniy Bulanov 4 2 1 1 1 1 0 0
Vladimir Moskalev 4 2 2 0 0 1 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Vladislav Bezborodov 3 1 0 2 0 0 0 0
Maksim Chembulatov 3 1 0 2 0 0 0 0
Sergey Karasev 3 3 0 0 0 0 0 0
Yunus Koshko 3 2 1 0 0 0 0 0
Sergey Kulikov 3 2 1 0 0 1 0 0
Igor Nizovtsev 3 1 0 2 0 0 0 0
Vladimir Seldyakov 3 1 1 1 0 0 0 0
Rafael Shafeev 3 1 1 1 0 0 0 0
Anatoliy Zhabchenko 3 2 0 1 0 1 0 0
Nikolay Voloshin 2 2 0 0 1 0 0 0
Anton Anopa 2 1 1 0 0 0 0 0
Aleksey Matyunin 2 1 0 1 0 2 0 0
Roman Safyan 2 1 0 1 0 0 0 0
Mikhail Vilkov 2 2 0 0 0 0 0 0
Konstantin Averyanov 1 0 1 0 0 0 0 0
Yan Bobrovskiy 1 1 0 0 0 0 0 0
Sergey Cheban 1 0 0 1 0 0 0 0
Sergey Cyganok 1 0 0 1 0 0 0 0
Bartosz Frankowski 1 0 0 1 0 0 0 0
Roman Galimov 1 0 0 1 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Bryn Markham-Jones 1 1 0 0 0 0 0 0
Aleksandr Mashlyakevich 1 1 0 0 0 0 0 0
Vera Opeykina 1 1 0 0 0 0 0 0
Ivan Saraev 1 0 0 1 0 0 0 0
Oleg Sokolov 1 1 0 0 0 0 0 0
Dmitriy Streltsov 1 1 0 0 0 0 0 0
Inal Tanashev 1 1 0 0 0 0 0 0