arbitre Pays G. N. P.
Zaven Hovhannisyan 4 2 0 2 1 0 1 0
Sergey Cheban 4 1 2 1 0 1 0 0
Sergey Kulikov 4 1 0 3 0 2 0 0
Artem Lyubimov 4 0 2 2 0 1 1 0
Igor Nizovtsev 4 0 1 3 0 1 0 0
Vladimir Seldyakov 4 2 1 1 0 1 0 0
Artak Simonyan 4 0 2 2 0 3 0 0
Mikhail Cheremnykh 3 2 1 0 2 0 0 0
Konstantin Averyanov 3 1 0 2 1 0 0 0
Vladimir Moskalev 3 2 1 0 1 1 0 0
Aleksey Amelin 3 1 0 2 0 0 0 0
Anton Anopa 3 0 2 1 0 0 0 0
Suren Baliyan 3 1 0 2 0 0 0 0
Evgeniy Bulanov 3 2 1 0 0 1 0 0
Gevorg Eghoyan 3 1 2 0 0 0 0 0
Igor Panin 3 1 1 1 0 1 0 0
Roman Safyan 3 1 1 1 0 0 0 0
Pavel Shadykhanov 3 1 2 0 0 1 0 0
Ivan Sidenkov 3 2 1 0 0 2 0 0
Oleg Sokolov 3 2 1 0 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Alexandros Aretopoulos 2 1 1 0 0 2 0 0
Yan Bobrovskiy 2 1 0 1 0 0 0 0
Artur Fedorov 2 1 0 1 0 0 0 0
Roman Galimov 2 2 0 0 0 0 0 0
Ashot Ghaltakhchyan 2 2 0 0 0 0 0 0
Maksim Matyunin 2 1 1 0 0 0 0 0
Maksim Perezva 2 1 1 0 0 1 0 0
Artur Safaryan 2 2 0 0 0 1 0 0
Ivan Saraev 2 1 0 1 0 1 0 0
Dmitriy Streltsov 2 2 0 0 0 0 0 0
Ranel Ziyakov 2 0 1 1 0 0 0 0
Maksim Chembulatov 1 0 1 0 0 0 0 0
Artem Chistyakov 1 0 1 0 0 1 0 0
Sebastian Colţescu 1 0 1 0 0 1 0 0
Egor Egorov 1 1 0 0 0 1 0 0
Vladimir Falov 1 1 0 0 0 0 0 0
Anton Frolov 1 0 0 1 0 0 0 0
Evgeniy Galimov 1 1 0 0 0 0 0 0
Sergey Ivanov 1 0 0 1 0 1 0 0
Dejan Jakimovski 1 0 0 1 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Jovan Kaluđerovic 1 0 1 0 0 1 0 0
Sergey Karasev 1 0 0 1 0 1 0 0
Yuriy Karpov 1 1 0 0 0 0 0 0
Yunus Koshko 1 1 0 0 0 0 0 0
Aleksey Lapatukhin 1 0 1 0 0 0 0 0
Kirill Levnikov 1 0 0 1 0 1 0 0
Aleksandr Mashlyakevich 1 0 1 0 0 0 0 0
Antonio Mateu Lahoz 1 1 0 0 0 0 0 0
Ian McNabb 1 1 0 0 0 1 0 0
Henrik Nalbandyan 1 1 0 0 0 0 0 0
Ville Nevalainen 1 0 0 1 0 0 0 0
Vera Opeykina 1 0 0 1 0 1 0 0
Rafael Shafeev 1 0 0 1 0 0 0 0
Kirill Silantyev 1 1 0 0 0 1 0 0
Aleksey Sukhoy 1 0 1 0 0 0 0 1
Sergey Tsyganok 1 0 0 1 0 0 0 0
Lasha Verulidze 1 0 1 0 0 0 0 0
Igor Zakharov 1 1 0 0 0 0 0 0
Anatoliy Zhabchenko 1 0 0 1 0 1 0 0