adversaire G. N. P.
Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 1 0 0 1 0 1 0 0