arbitre Pays G. N. P.
Ning Ma 11 3 2 6 2 3 0 0
Yejun Huang 10 5 1 4 0 0 0 0
Ming Fu 9 1 1 7 2 0 0 0
Haixin Li 9 5 1 3 0 1 0 0
Zhenlu Shi 8 1 2 5 0 0 0 0
Qi Fan 6 2 0 4 1 1 0 0
Li Ma 6 0 3 3 0 2 0 0
Di Wang 6 1 3 2 0 2 0 0
Lei Zhang 6 3 2 1 0 1 0 0
Kun Ai 5 1 1 3 1 0 0 0
Xing Guan 5 0 0 5 1 1 0 0
Jin Wang 5 3 1 1 0 0 0 0
Zhe Wang 5 5 0 0 0 1 0 0
Qing Yao 5 1 2 2 0 0 0 0
Xiaohu Hei 4 0 2 2 1 0 0 0
Hai Tan 4 3 1 0 0 0 0 0
Gang Zhou 4 1 2 1 0 0 0 0
Long Zhang 3 2 0 1 1 0 0 0
Li Jun 3 0 1 2 0 0 0 0
Yinhao Shen 3 1 0 2 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Rancheng Tao 2 1 0 1 1 0 0 0
Gang Chen 2 0 2 0 0 0 0 0
Chunhan Gu 2 0 0 2 0 0 0 0
Zhiliang Jia 2 1 1 0 0 0 0 0
Jingyuan Jin 2 0 1 1 0 0 0 0
Hyung-jin Ko 2 1 1 0 0 1 0 0
Haihe Li 2 1 0 1 0 1 0 0
Milorad Mažić 2 0 1 1 0 1 0 0
Zhizhi Zhao 2 1 1 0 0 0 0 0
Liang Zhao 2 0 2 0 0 0 0 0
Memetjan Ahmet 1 0 1 0 0 0 0 0
Abdullah Al Baloushi 1 0 1 0 0 0 0 0
Banjar Al Dosari 1 0 1 0 0 0 0 0
Abdullah Al Hilali 1 0 1 0 0 0 0 0
Mohamed Ismail Al Zarouni 1 0 0 1 0 0 0 0
Tony Chapron 1 1 0 0 0 0 0 0
Honghui Chen 1 0 0 1 0 0 0 0
Xin Chen 1 1 0 0 0 0 0 0
Dae-woo Choi 1 0 0 1 0 0 0 0
Kun Dong 1 0 1 0 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Alireza Faghani 1 0 0 1 0 0 0 0
Kris Griffiths-Jones 1 0 1 0 0 0 0 0
Baolong Guo 1 0 0 1 0 0 0 0
Yi Huang 1 0 1 0 0 0 0 0
Ravshan Irmatov 1 0 0 1 0 0 0 0
Kyung-Ho Joo 1 0 0 1 0 0 0 0
Zhong Jun 1 1 0 0 0 0 0 0
Jong-hyeok Kim 1 0 0 1 0 0 0 0
Dong-jin Kim 1 0 1 0 0 0 0 0
Yosuke Kubota 1 0 0 1 0 0 0 0
Min-hu Lee 1 1 0 0 0 0 0 0
Pan Li 1 1 0 0 0 0 0 0
Caiwei Liang 1 1 0 0 0 0 0 0
Kwok Man Liu 1 0 1 0 0 0 0 0
Suprem Nonthawong 1 0 0 1 0 0 0 0
Sivakorn Pu-udom 1 0 1 0 0 0 0 0
Tao Wan 1 0 1 0 0 0 0 0
Jing Wang 1 0 1 0 0 1 0 0
Qi Xing 1 0 0 1 0 0 0 0
Hang Xu 1 0 0 1 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Fuxin Xu 1 0 1 0 0 0 0 0