arbitre Pays G. N. P.
Ning Ma 13 6 3 4 0 3 0 0
Zhenlu Shi 11 5 1 5 1 4 0 0
Lei Zhang 10 4 3 3 1 2 0 0
Yejun Huang 10 4 2 4 0 0 0 0
Haixin Li 9 4 3 2 3 1 0 0
Kun Ai 8 4 2 2 2 2 0 0
Hai Tan 8 2 4 2 2 0 0 0
Yinhao Shen 7 4 1 2 1 2 0 0
Zhe Wang 7 3 1 3 1 2 0 0
Di Wang 5 0 2 3 0 1 0 0
Long Zhang 4 2 0 2 4 2 0 0
Li Ma 4 2 1 1 1 0 0 0
Li Jun 4 1 1 2 0 1 0 0
Zhizhi Zhao 4 1 1 2 0 2 0 0
Ming Fu 3 2 0 1 1 0 0 0
Gang Chen 3 1 2 0 0 0 0 0
Xing Guan 3 2 0 1 0 0 0 0
Xiaohu Hei 3 2 1 0 0 1 0 0
Shunqi Tang 3 0 2 1 0 0 0 0
Qi Fan 2 1 0 1 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Chunhan Gu 2 0 0 2 0 1 0 0
Hyung-jin Ko 2 1 0 1 0 1 0 0
Muahmmad Taqi 2 1 0 1 0 2 0 0
Jing Wang 2 1 0 1 0 0 0 0
Jun Xia 2 0 1 1 0 0 0 0
Hang Xu 2 0 2 0 0 1 0 0
Gang Zhou 2 1 0 1 0 0 0 0
Yige Dai 1 1 0 0 1 0 0 0
Koichiro Fukushima 1 0 0 1 1 0 0 0
Yi Huang 1 1 0 0 1 1 0 0
Ahmed Al Ali 1 1 0 0 0 0 0 0
Khamis Al Marri 1 0 1 0 0 0 0 0
Tony Chapron 1 0 0 1 0 0 0 0
Kun Dong 1 1 0 0 0 1 0 0
Jianxin Du 1 0 1 0 0 0 0 0
Dave Gantar 1 0 0 1 0 1 0 0
Peter Green 1 1 0 0 0 1 0 0
Baolong Guo 1 1 0 0 0 0 0 0
Hao Guo 1 0 1 0 0 0 0 0
Jumpei Iida 1 0 0 1 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Viktor Kassai 1 1 0 0 0 0 0 0
Jong-hyeok Kim 1 0 0 1 0 0 0 0
Hee-gon Kim 1 1 0 0 0 0 0 0
Zheng Li 1 1 0 0 0 0 0 0
Haihe Li 1 0 0 1 0 0 0 0
Jun Lin 1 0 0 1 0 0 0 0
Wei Liu 1 1 0 0 0 0 0 0
Milorad Mažić 1 0 0 1 0 0 0 0
Minghui Niu 1 0 0 1 0 0 0 0
Takuto Okabe 1 1 0 0 0 1 0 0
Hettikamkanamge Perera 1 0 0 1 0 0 0 0
Sivakorn Pu-udom 1 1 0 0 0 0 0 0
Nawaf Shukralla 1 0 0 1 0 0 0 0
Jin Wang 1 0 1 0 0 0 0 0
Liu Zhang 1 0 0 1 0 0 0 0