arbitre Pays G. N. P.
Amin Kurgheli 9 5 2 2 5 1 0 0
Vitaliy Sevostsyanik 7 4 1 2 1 1 0 0
Pavel Koronets 6 3 2 1 2 0 0 0
Andrey Vasilevich 6 3 2 1 1 1 0 0
Sergey Stetsurin 5 2 0 3 3 1 0 0
Dmitriy Dmitryev 5 1 2 2 0 0 0 0
Aleksey Kulbakov 5 1 0 4 0 1 0 0
Viktor Shimusik 5 2 2 1 0 1 0 0
Sergey Tsinkevich 5 1 1 3 0 0 0 0
Sergey Chistov 4 2 1 1 2 0 0 0
Dmitriy Dolya 3 2 1 0 1 0 0 0
Sergey Krasnikov 3 0 0 3 0 1 0 0
Sergey Lobatsevich 3 1 1 1 0 0 0 0
Dmitry Markov 2 0 1 1 2 0 0 0
Irakli Kvirikashvili 2 0 0 2 0 0 0 0
Anton Lashuk 2 1 1 0 0 0 0 0
Henrik Nalbandyan 1 1 0 0 1 0 0 0
Äliyar Ağayev 1 1 0 0 0 1 0 0
Mohammed Al Emara 1 0 0 1 0 0 0 0
Yahya Al Mulla 1 1 0 0 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Adel Al Naqbi 1 0 0 1 0 0 0 0
Ivan Bebek 1 0 0 1 0 0 0 0
Christian-Petru Ciochirca 1 0 0 1 0 0 0 0
Nikola Dabanović 1 0 1 0 0 0 0 0
Horațiu Feșnic 1 0 0 1 0 0 0 0
Ashot Ghaltakhchyan 1 1 0 0 0 0 0 0
Sergey Gorayutin 1 1 0 0 0 0 0 0
Joonas Jaanovits 1 1 0 0 0 0 0 0
Jens Maae 1 0 0 1 0 0 0 0
Aleksej Obelovsky 1 0 0 1 0 0 0 0
Anastasios Papapetrou 1 0 0 1 0 0 0 0
Tihomir Pejin 1 0 0 1 0 0 0 0
Fedayi San 1 0 0 1 0 0 0 0
Manuel Schüttengruber 1 0 1 0 0 0 0 0
Denis Shcherbakov 1 0 1 0 0 0 0 0
Yaşar Uğurlu 1 1 0 0 0 1 0 0
Juxhin Xhaja 1 0 0 1 0 0 0 0