arbitre Pays G. N. P.
Petr Shilin 3 2 0 1 1 0 0 0
Oleg Shpak 3 2 0 1 0 0 0 0
Vladislav Demyanchuk 2 2 0 0 2 0 0 0
Andrey Vanin 2 1 1 0 1 0 0 0
Aleksandr Perepelkov 2 1 1 0 0 0 0 0
Aleksey Pirogov 2 2 0 0 0 0 0 0
Matvey Zaika 2 2 0 0 0 0 0 0
Ivan Gerasimov 1 1 0 0 1 1 0 0
Yuriy Guba 1 1 0 0 1 0 0 0
Nikita Morozov I 1 1 0 0 1 0 0 0
Daniil Saitov 1 1 0 0 1 1 0 0
Vladimir Sivkov 1 1 0 0 1 0 0 0
Stanislav Brashchin 1 0 0 1 0 0 0 0
Vladislav Egorov 1 0 1 0 0 0 0 0
Vadim Feklistov 1 0 0 1 0 0 0 0
Egor Kurakin 1 0 0 1 0 0 0 0
Nikita Latyntsev 1 0 1 0 0 0 0 0
Sarkhan Mekhmanov 1 0 1 0 0 0 0 0
Nikita Mukhin 1 0 0 1 0 0 0 0
Pavel Myltusov 1 0 0 1 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Danil Naboka 1 0 0 1 0 0 0 0
Egor Niyaskin 1 0 0 1 0 1 0 0
Evgeniy Pavin 1 1 0 0 0 1 0 0
Álvaro Rodríguez Recio 1 0 0 1 0 0 0 0
Konstantin Smirnov 1 1 0 0 0 0 0 0
Maksim Sukhanov 1 0 0 1 0 0 0 0
Evgeniy Ustenko 1 1 0 0 0 0 0 0
Nikolay Zelenin 1 0 0 1 0 0 0 0