arbitre Pays G. N. P.
Yan Bobrovskiy 7 3 0 4 0 1 0 0
Aleksey Amelin 6 1 3 2 3 0 0 0
Sergey Cheban 6 2 2 2 1 1 0 0
Anton Frolov 5 2 2 1 0 1 0 0
Igor Nizovtsev 5 2 0 3 0 0 0 0
Pavel Shadykhanov 5 3 1 1 0 1 0 0
Roman Safyan 4 2 1 1 3 0 0 0
Oleg Sokolov 4 3 0 1 2 0 0 0
Evgeniy Kukulyak 4 3 1 0 1 0 0 0
Aleksandr Mashlyakevich 4 3 0 1 1 0 0 0
Ivan Sidenkov 4 1 3 0 1 0 0 0
Aleksey Sukhoy 4 3 0 1 1 1 0 0
Sergey Kulikov 3 2 1 0 3 0 1 0
Vladimir Seldyakov 3 3 0 0 3 0 0 0
Pavel Kukuyan 3 1 2 0 2 0 0 0
Artem Lyubimov 3 1 2 0 2 1 0 0
Anton Anopa 3 2 1 0 1 0 0 0
Artur Fedorov 3 1 1 1 1 1 0 0
Roman Galimov 3 3 0 0 1 0 0 0
Vasiliy Kazartsev 3 1 1 1 1 1 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Artem Chistyakov 3 1 0 2 0 1 0 0
Sergey Ivanov 3 2 0 1 0 1 0 0
Evgeniy Turbin 3 1 0 2 0 0 0 0
Konstantin Averyanov 2 0 0 2 1 0 0 0
Evgeniy Bulanov 2 1 1 0 1 0 0 0
Yunus Koshko 2 1 0 1 1 0 0 0
Ivan Abrosimov 2 2 0 0 0 0 0 0
Vladislav Bezborodov 2 1 0 1 0 0 0 0
Vitaliy Meshkov 2 0 0 2 0 0 0 0
Vladimir Moskalev 2 0 2 0 0 1 0 0
Igor Panin 2 0 1 1 0 0 0 0
Egor Egorov 1 0 0 1 1 0 0 0
Andrey Fisenko 1 1 0 0 1 0 0 0
Maksim Matyunin 1 1 0 0 1 0 0 0
Dmitriy Streltsov 1 1 0 0 1 1 0 0
Mikhail Cheremnykh 1 1 0 0 0 0 0 0
Kirill Levnikov 1 0 0 1 0 0 0 0
Rafael Shafeev 1 0 1 0 0 0 0 0
Kirill Silantyev 1 0 0 1 0 0 0 0
Stanislav Vasilyev 1 0 0 1 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Nikolay Voloshin 1 1 0 0 0 0 0 0
Anatoliy Zhabchenko 1 0 1 0 0 0 0 0
Ranel Ziyakov 1 1 0 0 0 0 0 0