Relégation
29.10.2019 10:00 Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh Hóa - Phố Hiến FC Phố Hiến FC 1:0 (0:0)