Kitchee SC saison 2023/2024 26 Matches
Kitchee SC saison 2022/2023 19 Matches
Kitchee SC saison 2021/2022 23 Matches
Kitchee SC saison 2020/2021 31 Matches
Kitchee SC saison 2019/2020 11 Matches
Kitchee SC saison 2018/2019 25 Matches
Kitchee SC saison 2017/2018 24 Matches
Kitchee SC saison 2016/2017 22 Matches
Kitchee SC saison 2015/2016 28 Matches
Kitchee SC saison 2014/2015 28 Matches
Kitchee SC saison 2013/2014 31 Matches
Kitchee SC saison 2012/2013 27 Matches
Kitchee SC saison 2011/2012 25 Matches
Kitchee SC saison 2010/2011 20 Matches
Kitchee SC saison 2009/2010 19 Matches
Kitchee SC saison 2008/2009 24 Matches
Kitchee SC saison 2007/2008 24 Matches
Kitchee SC saison 2006/2007 18 Matches