Joueur Pays pos.
C
Rong Chen Chine Chine Milieu de terrain 26.01.2001
H
Longhai He Chine Chine Milieu de terrain 08.10.2001
J
Tao Jian Chine Chine Gardien de but 22.06.2001
L
Peiwen Liang Chine Chine Défense 07.02.2001
Chengzhuo Liu Chine Chine Milieu de terrain 12.03.2001
M
Junjie Meng Chine Chine Attaque 22.04.2001
R
Lihao Ren Chine Chine Attaque 05.04.2001
W
Hao Wang Chine Chine Milieu de terrain 20.11.2001
Shilong Wang Chine Chine Défense 07.03.2001
Jialong Wen Chine Chine Attaque 20.02.2001
Y
Yixuan Yang Chine Chine Milieu de terrain 30.06.2001
Z
Xiao Zhang Chine Chine Milieu de terrain 18.02.2001
Xuejian Zheng Chine Chine Défense 23.02.2001