Bohemians Praha 1905 saison 2023/2024 35 Matches
Bohemians Praha 1905 saison 2022/2023 43 Matches
Bohemians Praha 1905 saison 2021/2022 44 Matches
Bohemians Praha 1905 saison 2020/2021 45 Matches
Bohemians Praha 1905 saison 2019/2020 38 Matches
Bohemians Praha 1905 saison 2018/2019 47 Matches
Bohemians Praha 1905 saison 2017/2018 35 Matches
Bohemians Praha 1905 saison 2016/2017 34 Matches
Bohemians Praha 1905 saison 2015/2016 32 Matches
Bohemians Praha 1905 saison 2014/2015 34 Matches
Bohemians Praha 1905 saison 2013/2014 31 Matches
Bohemians 1905 saison 2012/2013 31 Matches
Bohemians 1905 saison 2011/2012 32 Matches
Bohemians 1905 saison 2010/2011 31 Matches
Bohemians 1905 saison 2009/2010 34 Matches
Bohemians 1905 saison 2008/2009 1 Matches
Bohemians 1905 saison 2007/2008 34 Matches
FC Bohemians Praha saison 2002/2003 30 Matches
CU Bohemians Praha saison 2001/2002 30 Matches
CU Bohemians Praha saison 2000/2001 30 Matches
CU Bohemians Praha saison 1999/2000 30 Matches
FC Bohemians Praha saison 1996/1997 30 Matches
FC Bohemians Praha saison 1994/1995 30 Matches
FC Bohemians Praha saison 1993/1994 30 Matches
TJ Bohemians ČKD Praha saison 1992/1993 30 Matches
TJ Bohemians ČKD Praha saison 1991/1992 30 Matches
TJ Bohemians ČKD Praha saison 1990/1991 30 Matches
TJ Bohemians ČKD Praha saison 1989/1990 30 Matches
TJ Bohemians ČKD Praha saison 1988/1989 30 Matches
TJ Bohemians ČKD Praha saison 1987/1988 32 Matches
TJ Bohemians ČKD Praha saison 1986/1987 30 Matches
TJ Bohemians ČKD Praha saison 1985/1986 34 Matches
TJ Bohemians ČKD Praha saison 1984/1985 36 Matches
TJ Bohemians ČKD Praha saison 1983/1984 34 Matches
TJ Bohemians ČKD Praha saison 1982/1983 40 Matches
TJ Bohemians ČKD Praha saison 1981/1982 32 Matches
TJ Bohemians ČKD Praha saison 1980/1981 34 Matches
TJ Bohemians ČKD Praha saison 1979/1980 32 Matches
TJ Bohemians ČKD Praha saison 1978/1979 30 Matches
TJ Bohemians ČKD Praha saison 1977/1978 30 Matches
TJ Bohemians ČKD Praha saison 1976/1977 30 Matches
TJ Bohemians ČKD Praha saison 1975/1976 32 Matches
TJ Bohemians ČKD Praha saison 1974/1975 30 Matches
TJ Bohemians ČKD Praha saison 1973/1974 30 Matches
TJ Bohemians ČKD Praha saison 1969/1970 30 Matches
TJ Bohemians ČKD Praha saison 1967/1968 26 Matches
TJ Bohemians ČKD Praha saison 1966/1967 26 Matches
TJ Bohemians ČKD Praha saison 1964/1965 26 Matches
TJ ČKD Praha saison 1963/1964 26 Matches
TJ ČKD Praha saison 1962/1963 29 Matches
TJ Spartak Praha Stalingrad saison 1961/1962 23 Matches
DSO Spartak Stalingrad Praha saison 1960/1961 26 Matches
DSO Spartak Stalingrad Praha saison 1959/1960 26 Matches
DSO Spartak Stalingrad Praha saison 1958/1959 26 Matches
DSO Spartak Stalingrad Praha saison 1954/1955 13 Matches
DSO Spartak Stalingrad Praha saison 1953/1954 9 Matches
ZSJ Sokol Železničáři Praha saison 1951/1952 13 Matches
ZSJ Sokol Železničáři Praha saison 1950/1951 26 Matches
ZSJ Sokol Železničáři Praha saison 1949/1950 28 Matches
ZSJ Sokol Železničáři Praha saison 1948/1949 24 Matches
AFK Bohemians Vršovice saison 1947/1948 20 Matches
AFK Bohemians Vršovice saison 1946/1947 26 Matches
AFK Bohemians Vršovice saison 1945/1946 18 Matches