Cadre
Matches
Classement
Nom
Sergey Samodin 1919' 26 24 2 18 10 2 - -
Oleksiy Antonov 1677' 24 18 6 9 10 5 - 1
Mladen Bartulović 1933' 24 24 - 6 4 4 1 1
Denis Dedechko 1490' 24 16 8 2 1 9 - -
Vitaliy Lisitskiy 1991' 24 23 1 1 1 8 1 -
Pavlo Pashaev 1947' 24 24 - 5 - 3 - -
Ucha Lobjanidze 1875' 23 21 2 3 - 7 - -
Rinar Valyeyev 1352' 20 16 4 6 1 2 - -
Vyacheslav Serdyuk 1336' 18 16 2 3 - 3 - -
Bogdan Shershun 1518' 18 16 2 - 1 5 - -
Jiří Jeslínek 877' 16 8 8 5 - 2 - -
Darijan Matić 1037' 16 11 5 3 - 5 - -
Volodimir Pryiomov 1204' 16 13 3 5 3 3 1 -
Kyrylo Petrov 924' 13 11 2 2 - - - -
Artem Shtanko 1125' 13 12 1 - - - - -
Dmytro Lyopa 728' 12 8 4 4 1 3 - 1
Michel Babatunde 283' 11 2 9 1 - 1 - -
Evgeniy Borovik 990' 11 11 - - - 2 - -
Valeriy Fedorchuk 908' 11 10 1 4 1 2 - -
Andriy Gitchenko 919' 11 10 1 - - 1 - -
Saša Balić 424' 9 3 6 - - 1 - -
Denys Miroshnichenko 308' 9 2 7 - - 1 - -
Jaba Kankava 603' 7 7 - 2 2 1 - -
Vitaliy Fedoriv 511' 6 6 - 2 - 1 - -
Oleksandr Ivashchenko 30' 6 - 6 - - - - -
Vitaliy Reva 496' 6 6 - 1 - - - -
Antonio Jakoliš 101' 4 1 3 1 - - - -
Oleksandr Antonenko - - - - - - - - -
Vitali Goshkoderia - - - - - - - - -
Oleksandr Maksimov - - - - - - - - -
Denis Vasiliev - - - - - - - - -