Cadre
Matches
Classement
Nom
Roman Akbashev 751' 10 8 2 2 2 3 - -
Khyzyr Appaev 871' 10 10 - 3 - 2 - -
Oleg Dmitriev 680' 10 10 - 10 - 2 - -
Maksim Maksimov 488' 10 5 5 3 3 1 - -
Andrey Mendel 566' 10 6 4 3 - 3 - -
Georgiy Gongadze 407' 9 5 4 5 2 2 - -
Irakli Kvekveskiri 534' 9 6 3 5 1 3 - -
Ruslan Magal 407' 9 3 6 2 - 2 - -
Sergey Bozhin 700' 8 8 - 2 - 3 - -
Vasily Cherov 535' 8 7 1 4 - 1 - -
Alikhan Shavaev 117' 8 - 8 - - 1 - -
Kirill Suslov 562' 8 6 2 2 - 1 - -
Ilnur Alshin 554' 7 7 - 3 1 - - -
Ilya Svinov 630' 7 7 - - - - - -
Aslan Dashaev 435' 6 5 1 1 2 - - -
Vladislav Masternoy 85' 6 - 6 - - - - -
Evgeniy Shlyakov 448' 6 5 1 2 - - - -
Matvey Ivakhnov 56' 5 - 5 - - - 1 -
Evgeni Morozov 423' 5 5 - 1 2 - - -
Aleksey Gorodovoy 270' 3 3 - - - - - -
Sergei Bryzgalov 150' 2 2 - 1 - - - -
Igor Kalinin 121' 2 1 1 - - 1 - -
Mikhail Smirnov 90' 1 1 - - - - - -
Daniil Chernyakov - - - - - - - - -
Nikita Ershov - - - - - - - - -
Vyacheslav Dorovskikh - - - - - - - - -
Denis Shepilov - - - - - - - - -