arbitre Pays G. N. P.
Ning Ma 10 5 3 2 0 0 0 0
Li Ma 9 2 3 4 0 0 0 0
Haixin Li 8 2 2 4 0 2 0 0
Hai Tan 7 2 2 3 1 1 0 0
Zhenlu Shi 7 3 1 3 0 1 0 0
Baolong Guo 6 2 3 1 0 0 0 0
Hang Xu 5 0 4 1 2 0 0 0
Zhe Wang 5 2 0 3 1 0 0 0
Di Wang 5 1 3 1 1 0 0 0
Qi Fan 5 0 1 4 0 0 0 0
Ming Fu 5 1 1 3 0 0 0 0
Yinhao Shen 5 2 1 2 0 0 0 0
Haihe Li 4 0 1 3 1 0 1 0
Yejun Huang 4 3 0 1 0 1 0 0
Yi Huang 4 2 1 1 0 0 0 0
Jin Wang 4 1 0 3 0 0 0 0
Lei Zhang 4 1 0 3 0 0 0 0
Zhizhi Zhao 4 0 3 1 0 0 0 0
Kun Ai 3 0 3 0 0 0 0 0
Yige Dai 3 1 1 1 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Minghui Niu 3 2 0 1 0 0 0 0
Rancheng Tao 3 0 1 2 0 0 0 0
Jun Xia 3 1 1 1 0 1 0 0
Gang Zhou 3 1 1 1 0 1 0 0
Wei Liu 2 1 0 1 1 0 0 0
Memetjan Ahmet 2 0 1 1 0 0 0 0
Xing Guan 2 2 0 0 0 2 0 0
Jingyuan Jin 2 0 1 1 0 0 0 0
Li Jun 2 0 1 1 0 0 0 0
Hee-gon Kim 2 1 1 0 0 0 0 0
Shunqi Tang 2 0 1 1 0 0 0 0
Kun Tang 2 1 1 0 0 1 0 0
Liying Wu 2 0 2 0 0 0 0 0
Fuxin Xu 2 1 0 1 0 0 0 0
Sam-Ho Lee 1 0 1 0 1 1 0 0
Jonathan Barreiro 1 0 0 1 0 0 0 0
Matthew Breeze 1 1 0 0 0 1 0 0
Xin Chen 1 1 0 0 0 0 0 0
Gang Chen 1 0 1 0 0 0 0 0
Mark Clattenburg 1 0 0 1 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Jianxin Du 1 1 0 0 0 0 0 0
Chunhan Gu 1 0 0 1 0 0 0 0
Xiaohu Hei 1 0 1 0 0 0 0 0
Zhong Jun 1 1 0 0 0 0 0 0
Jianxun Kou 1 0 1 0 0 0 0 0
Lucien Laverdure 1 0 0 1 0 0 0 0
Shaocheng Liu 1 1 0 0 0 0 0 0
Xiufeng Liu 1 0 1 0 0 0 0 0
Lin Liu 1 1 0 0 0 0 0 0
Zhao Liu 1 1 0 0 0 0 0 0
Kwok Man Liu 1 1 0 0 0 0 0 0
Milorad Mažić 1 1 0 0 0 0 0 0
Memetjan Memetjan 1 1 0 0 0 0 0 0
Weicong Mo 1 0 0 1 0 0 0 0
Kenji Ogiya 1 1 0 0 0 0 0 0
Xing Qi 1 1 0 0 0 0 0 0
Fan Qi 1 1 0 0 0 0 0 0
Jing Wang 1 1 0 0 0 0 0 0
Chaojue Wu 1 1 0 0 0 0 0 0
Kaizi Yang 1 0 1 0 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Qing Yao 1 0 1 0 0 0 0 0
Tetsuro Yoshida 1 0 1 0 0 0 0 0
Bo Yu 1 1 0 0 0 0 0 0
Xiaochen Zhang 1 0 1 0 0 0 0 0
Wei Zhen 1 1 0 0 0 0 0 0
Wenbin Zhu 1 1 0 0 0 0 0 0