arbitre Pays G. N. P.
Aleksey Sukhoy 11 3 4 4 1 1 0 0
Aleksey Matyunin 10 3 3 4 0 0 0 0
Stanislav Vasilyev 10 3 2 5 0 0 0 0
Vitaliy Meshkov 9 4 2 3 0 1 0 0
Igor Panin 8 3 1 4 1 1 0 0
Sergey Ivanov 8 3 3 2 0 0 0 0
Vladimir Moskalev 8 2 1 5 0 1 0 0
Evgeniy Turbin 7 2 4 1 0 1 0 0
Sergey Lapochkin 6 3 1 2 2 0 0 0
Evgeniy Kukulyak 6 2 1 3 0 0 0 0
Pavel Kukuyan 6 3 1 2 0 1 0 0
Kirill Levnikov 6 3 0 3 0 1 0 0
Vladimir Seldyakov 6 2 0 4 0 1 0 0
Nikolay Voloshin 6 3 1 2 0 0 0 0
Roman Galimov 5 4 1 0 2 0 0 0
Sergey Karasev 5 2 1 2 1 0 0 0
Pavel Shadykhanov 5 2 1 2 1 0 0 0
Vladislav Bezborodov 5 1 0 4 0 0 0 0
Aleksey Eskov 5 1 2 2 0 1 0 0
Vasiliy Kazartsev 5 3 1 1 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Anton Anopa 4 2 0 2 1 0 0 0
Artem Chistyakov 4 3 1 0 1 0 0 0
Elchin Masiyev 4 2 1 1 1 1 0 0
Sergey Kulikov 4 3 1 0 0 0 0 0
Artem Lyubimov 4 1 0 3 0 0 0 0
Denis Shpilev 4 1 0 3 0 0 0 0
Ivan Sidenkov 4 2 1 1 0 0 0 0
Oleg Sokolov 4 0 2 2 0 1 0 0
Mikhail Vilkov 4 1 0 3 0 0 0 0
Igor Fedotov 3 1 0 2 1 1 0 0
Äliyar Ağayev 3 2 0 1 0 0 0 0
Yuriy Aponasenko 3 1 0 2 0 0 0 0
Andrey Fisenko 3 1 1 1 0 0 0 0
Fərid Haciyev 3 2 1 0 0 0 0 0
Lasha Verulidze 3 3 0 0 0 0 0 0
Rashad Ahmadov 2 1 1 0 0 0 0 0
Aleksey Amelin 2 1 1 0 0 0 0 0
Rəvan Həmzəzadə 2 1 0 1 0 0 0 0
Ingilab Mammadov 2 0 0 2 0 0 0 0
Ivan Saraev 1 0 1 0 1 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Rauf Allahverdiyev 1 1 0 0 0 0 0 0
Dario Bel 1 1 0 0 0 0 0 0
Balázs Berke 1 1 0 0 0 0 0 0
Aleksandr Borisov 1 1 0 0 0 0 0 0
Sergey Cheban 1 0 0 1 0 0 0 0
Roman Chernov 1 1 0 0 0 0 0 0
Aleksandr Egorov 1 0 1 0 0 0 0 0
Bartosz Frankowski 1 0 0 1 0 0 0 0
Juri Frischer 1 0 1 0 0 0 0 0
Nicat İsmayilli 1 0 1 0 0 0 0 0
Aleksey Koltunov 1 1 0 0 0 0 0 0
Sergey Kostevich 1 0 0 1 0 0 0 0
Dmitriy Nedvizhay 1 1 0 0 0 0 0 0
Kamranbəy Rəhimov 1 1 0 0 0 1 0 0
Rohit Saggi 1 0 0 1 0 0 0 0
Kamal Umudlu 1 1 0 0 0 0 0 0