Omonia Nikosia [B-jeun] saison 2022/2023 16 Joueurs/officiel de l'équipe
Omonia Nikosia [B-jeun] saison 2021/2022 1 Joueurs/officiel de l'équipe
Omonia Nikosia [B-jeun] saison 2020/2021 5 Joueurs/officiel de l'équipe
Omonia Nikosia [B-jeun] saison 2019/2020 6 Joueurs/officiel de l'équipe